Obróbka drewna

Obróbka drewna

Drewno jest surowcem, otrzymywany z wycinki drzew i podlega obróbce. Drewno  stanowi jeden z pierwszych budulców, które użytkowane są przez człowieka. Na świecie jest od 30 do 40 tysięcy rodzajów drzew. Ale jedynie 4 tysiące posiada użytkowy charakter. Z drewna otrzymuje się papier. stosowane jest również w roli paliwa do celów przemysłowych, technicznych i gospodarczych. Najczęściej wykorzystywane jest do produkcji energii i konstrukcji domów mieszkalnych, kościołów, mostów, budowli obronnych. Drewno stosowane jest również jako materiał do wykonywania mebli, środków lokomocji (sanie, łodzie, wozy). Główną zaletą drewna są lekkość oraz odporność. Drewno znajduje zastosowanie w produkcji podłóg, ogrodzeń, altan. W Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych drewno jest głównym materiałem używanym  do budowy budynków mieszkalnych. W branży budowlanej najczęściej używa się gatunków drewna takich jak : jodła, modrzew, sosna, świerk, brzoza, buk, dąb, jesion, grab, topola. Do wad drzewa zaliczyć można m. in. pojawianie się sęków oraz pęknięć, insektów, a także tendencję do gnicia. Do największych zalet drewna zaliczyć można m. in. łatwość obróbki, drewno jest materiałem ekologicznym, posiada właściwości izolatora termicznego a także elektrycznego, wytrzymałość na czynniki chemiczne. W skład drewna wchodzą związki takie jak: celuloza, hemiceluloza oraz lignina.